АРТТЕРАПИЯ

Програма „ARTON” Арттерапия за деца с онкологични и хронични кръвни заболявания Клиника по детска клинична хематология и онкология, МБАЛ „Св.Марина” - Варна


Програмата за арттерапия ARTON е иновативна за българската болнична система и лично постижение на медицинския екип на Клиниката по детска хематология и онкология. Тя си поставя конкретни цели за постигане на пълноценно психично здраве и високо качество на живот на пациентите с онкологични и хронични кръвни заболявания на възраст от 3 до 18 години, както и на техните семейства.
Като медицински екип ние вярваме, че арттерапията като форма на релаксираща терапия може да осъществи контрол върху определени болестни симптоми, емоции и други затруднения по време на лечебния процес и да помогне за по-бързото възстановяване на пациентите и техните семейства, както на психично, така и на телесно ниво. Прилагането на строго организирана програма от арттерапевтични сесии, провеждани паралелно на химиотерапевтичното лечение, под контрола и ръководството на клиничен психолог, представлява високо специализирана професионална и акцентирана към нуждите на пациента грижа и е критерий за високо качество на лечение и живот с болестта.
Всеки ден от седмицата, включително събота и неделя, по един творец посещава клиниката и работи с децата по два часа. Заниманията са в областта на изобразително изкуство, пластика, декорации, музика. Паралелно на групата за пациенти, в клиниката работи и група арттерапия за “Майки”, която цели аналогичните както при пациентите ефект на релакс, мобилизация и стимулиране на психичната сила и стабилност. В условията на тежки и дълговременни като лечение заболявания, засегнати са както самите пациенти, така и цялото семейство, и по-специално майките. Целта на екипа е да достави на всеки засегнат трайна и високоефективна психо - емоционална подкрепа.
Фирма Taxback.com подкрепя изключително нашата програма, като финансира присъствието на двама от творците. Екипа на клиниката в сътрудничество с екипа на Сдружение „Грижа за теб“ и много приятели, се опитваме с волни дарителства да доставим на децата и техните майки присъствието на останалите творци за седмичната програма, както и намирането на допълнителни материали за заниманията.

Програма ARTON си поставя конкретни цели за постигане на пълноценно психично здраве и високо качество на живот на пациентите и техните семейства:

- Създаване на пълен седмичен график на арт терапевтични сесии, включващи участие на творци от различни сфери на изкуствата – музика, изобразително изкуство, пластика, декорации, ръкоделие, шев и плетачество, и др.
- Създаване на сайт за арттерапевтичната програма ARTON в клиниката, отразяващ дейността, информиращ и приобщаващ обществеността.
- Създаване на лого на програма ARTON за арттерапия в клиниката, което обозначава и носи послание върху всички произведения на пациентите.
- Провеждане на ежегодна изложба с търг на произведения от изтеклата година, целяща изложение на детско творчество в болнични условия и набиране на средства за продължаване на програмата.
- „Запазена марка” – изработка на конкретни арт артикули, които с логото и вида си стават запазена марка на програма ARTON в клиниката, разпространяват се и носят посланието на програмата.
- Откриване на банкова сметка за дейността на програмата, която дава възможност за прозрачност и отчет на формите на финансиране и начините на използване на средствата по програмата.
- Организиране на ежегоден бал на спонсорите – на една и съща дата всяка година с широко медийно отразяване, се организира светски форум, на който се представят постигнатите цели на програмата, отчита се финансовата рамка през отминалата година и се награждават изявени спонсори и съмишленици.