50 годишен юбилей на Катедра по педиатрия и медицинска генетика

От 6 до 9 ноември 2013 г. Катедрата по педиатрия и медицинска генетика при Медицински университет - Варна със сътрудничеството на Студентски съвет, ще отбележи своя 50-годишен юбилей.
На 6, 7 и 8 ноември в специализираните клиники по детски болести на МБАЛ Св. Марина - Варна ще се проведат Дни на отворени врати, където гражданите и гостите на Варна ще имат възможността да се запознаят със съвременните достижения на педиатричната практика и наука и да разговарят по интересуващи ги здравни теми с различни детски специалисти.
На 8 и 9 ноември в хотел Адмирал, Златни пясъци ще се проведе тържествено събрание и юбилейна научна конференция с участие на педиатри от цялата страна.ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: Доц. д-р Валерия Калева

Членове: Доц. д-р Емил Дянков, Доц. д-р Боряна Върбанова, Доц. д-р Димитричка Близнакова, Доц. д-р Иван Гълъбов, Доц. д-р Миглена Георгиева, Светлана Чивгънова

Секретар: Павлина Митева
________________________________________

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател: Проф. д-р Виолета Йотова

Членове: Доц. д-р Людмила Ангелова, Доц. д-р Лъчезар Маринов

Секретар: Д-р Соня Галчева
________________________________________
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Доц. д-р Валерия Калева, Катедра по педиатрия и медицинска генетика
бул. Христо Смирненски № 1, МБАЛ Св. Марина Варна 9010
тел.: 052 978 387; 052 978 684 тел./факс: 052 300 934
Мобилен: 0896 669 768
e-mail: pediatria_varna@yahoo.com

.