Национална работна група по таласемия проведе среща на Златни пясъци


На 12 и 13 ноември 2010 г. в хотел Адмирал, Златни пясъци, се проведе Първа работна среща ТАЛАСЕМИЯ ВАРНА 2010. Инициатори и организатори са Работната група по таласемия към Националното дружество по клинична и трансфузионна хематология и Клиниката по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна.
Таласемията е генетично унаследена анемия, която бързо води до смъртен изход, ако не се провеждат редовни кръвопреливания, лекарствена профилактика на усложнения от свръхнатрупване на желязо в организма и висококвалифицирано медицинско наблюдение.
Срещата се откри на 12 ноември в 16.00 ч. Основната тема бе съвременното клинично поведение при деца и възрастни с таласемия и обсъждане на възможности за изграждане на единни таласемични центрове в България.
Във форума взеха участие специалисти по детска и клинична хематология от всички университетски и многопрофилни болници в България и от специализирани хематологични клиники в Румъния. За лектори и събеседници бяха поканени водещи световни специалисти в областта на таласемията – проф. Антонио Пига от Центъра за таласемия в Торино, Италия, и проф. Васили Бердукас от Центъра за таласемия в Атина, Гърция.
На 12 ноември от 9.00 ч. в Клиниката по детска хематология и онкология проф. Пига и проф. Бердукас проведоха консултации на пациенти с таласемия.
Срещата бе спонсорирана от фармацевтичната компания CHIESI.