387 100 лева в подкрепа на 22 проекта бяха набрани от третата благотворителна инициатива на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш”

• Повече от 88 хиляди лева за респиратор за детската кардиология в София и над 70 хиляди за лапароскоп за детската коремна хирургия в Пирогов се събраха, благодарение на кампанията
• Кампанията е подкрепила 87 проекта с близо 1.17 млн. лева през трите си издания
387 102 лева бяха събрани по време на третата дарителска кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2011 г., като както и при предходните две издания, близо 70% от сумата е за здравни проекти. Средствата са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и банката, която за всяко направено лично дарение е добавила по още 100 лв., както и от дарения, постъпили директно по сметките на организациите и дарения чрез SMS.

Кампанията се проведе в периода ноември 2011 г. – януари 2012 г. и подкрепи 22 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование. Най-много средства събра проектът на Клиниката по детски болести и детска кардиология към Националната кардиологична болница за закупуване на респиратор на детската сърдечна реанимация (88 831 лв.), следван от проекта на Пирогов за закупуване на лапароскоп за детската коремна хирургия (70 204 лв.) и от проекта на Фонда за лечение и рехабилитация на деца със заболявания на централната нервна система, ендокринни, генетични, психични и други болести (69 148 лв.).

267 служители на Групата Райфайзен избраха да направят дарения за каузи по свой личен избор, които предварително не бяха включени в индикативния списък на кампанията, като набраните средства от тези проекти възлизат на 31 367 лв. Служителите подкрепиха 6 каузи на организации, работещи на местно ниво и развиващи важни за съответния регион проекти, като най-много средства събра проектът на болница “св. Марина” във Варна за лечение на деца с хематологични и онкологични заболявания (19 808 лв.)


.