За клиниката

Клиниката по детска клинична хематология и онкология при МБАЛ "Св. Марина" - Варна е една от трите специализирани клиники в България за диагноза и лечение на деца с хематологични и онкологични заболявания. В нея се обслужват пациенти на възраст от 0 до 18 години предимно от Североизточна и Югоизточна България.

Средно годишно се осъществяват над 1000 хоспитализации на деца с остри левкемии, лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, болести на кръвосъсирването и др. Клиничната дейност се провежда съобразно изискванията на съвременните медицински стандарти и терапевтичните резултати са съпоставими с тези, съобщавани от водещите в световен мащаб детски хематологични и онкологични центрове.

През 2004 година е призната база за специализация по детска клинична хематология и онкология.

Можете да видите графика на лекарите, като отворите следния документ: