За клиниката

Клиниката по детска клинична хематология и онкология при МБАЛ "Св. Марина" - Варна е една от трите специализирани клиники в България за диагноза и лечение на деца с хематологични и онкологични заболявания. В нея се обслужват пациенти на възраст от 0 до 18 години предимно от Североизточна и Югоизточна България.

Средно годишно се осъществяват над 1000 хоспитализации на деца с остри левкемии, лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, болести на кръвосъсирването и др. Клиничната дейност се провежда съобразно изискванията на съвременните медицински стандарти и терапевтичните резултати са съпоставими с тези, съобщавани от водещите в световен мащаб детски хематологични и онкологични центрове.

През 2004 година е призната база за специализация по детска клинична хематология и онкология.

В клиниката работят 5 лекари, 10 медицински сестри, психолог, технически сътрудник и 5 санитари.

 • Доц. д-р Валерия Калева, д.м. Доц. д-р Валерия Калева, д.м. началник клиника
  Специалност:
  Пeдиатрия
  Клинична хематология
  Детска клинична хематология и онкология
  тел.: 052 / 978 387 факс: 052 / 300 934
 • Гл. асистент д-р Милена Белчева Гл. асистент д-р Милена Белчева
  Специалност:
  Пeдиатрия
  Детска онкология
  Детска клинична хематология и онкология
  Онкология
  тел.: 052 / 978 352
 • Ст. асистент д-р Христина Христозова Ст. асистент д-р Христина Христозова
  Специалност:
  Пeдиатрия
  Детска клинична хематология и онкология
  Онкология
  тел.: 052 / 978 352
 • Д-р Ивелина Рачева Д-р Ивелина Рачева ординатор
  Специалност:
  Пeдиатрия
  Детска клинична хематология
  тел.: 052 / 978 352
 • Светлана Чивгънова Светлана Чивгънова клиничен психолог
  Специалност:
  Клинична и консултативна психология
  тел.: 052 / 978 267
 • Дора Илчева Дора Илчева старша мед. сестра тел.: 052 / 978 357
 • Павлина Митева Павлина Митева технически сътрудник тел.: 052 / 978 684